معدن مس جنوب هندوآباد اردستان – اصفهان

معدن مس جنوب هندوآباد اردستان – اصفهان

معدن مس هندوآباد اردستان در 12 کیلومتری جنوب شهر اردستان واقع شده است…

معدن طلا و مس رشیدآباد – زنجان

معدن طلا و مس رشیدآباد – زنجان

معدن طلا و مس رشیدآباد در 40 کیلومتری شمال غربی شهر زنجان واقع شده است…

معدن طلا و مس شادان – خراسان جنوبی

معدن طلا و مس شادان – خراسان جنوبی

معدن طلا و مس شادان در 65 کیلومتری جنوب غربی شهر بیرجند واقع شده است…

کانسار طلا ورگهان – اردبیل

کانسار طلا ورگهان – اردبیل

کانسار طلا ورگهان، در شهرستان مشکین‌شهر، استان اردبیل واقع شده است…

کانسار طلا و مس قاباق تپه – آذربایجان شرقی

کانسار طلا و مس قاباق تپه – آذربایجان شرقی

کانسار طلا و مس قاباق تپه در جنوب غرب شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی واقع شده است…

کانسار طلا و مس قاضی ولی – آذربایجان شرقی

کانسار طلا و مس قاضی ولی – آذربایجان شرقی

کانسار طلا و مس قاضی ولی در غرب شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی واقع شده است…