معدن طلا و مس رشیدآباد – زنجان

Projects

معدن طلا و مس رشیدآباد در 40 کیلومتری شمال غربی شهر زنجان واقع شده است… این معدن در شمال غربی ایران و در طول جغرافیایی 48:22 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 37:05 درجه شمالی در یک منطقه کاملاً کوهستانی قرار دارد. نزدیکترین شهر به معدن، شهر ارمغانخانه و نزدیکترین آبادی به آن، روستای مشکین، در فاصله 15 کیلومتری معدن می باشد.

معدن مس رشید آباد در برگه 1:100000 هشتجین واقع شده است. محدوده مورد نظر که در شمال، شمال باختری شهر زنجان قرار دارد پهنه ای است کوهستانی به مساحت حدود 19 کیلومتر مربع که از دید زون های ساختاری ایران زمین جزئی از زون البرز-آذربایجان محسوب می شود.

نمایی از محدوده‌ی معدن رشیدآباد زنجان

پتانسیل کانی سازی

معدن مس رشیدآباد به عنوان یکی از پتانسیل های معدنی اکتشاف شده در استان زنجان با کانی زایی مس و طلا می باشد. با عنایت به پروانه بهره برداری، میزان ماده معدنی قابل استخراج سالیانه 120000 تن است. نوع کانی سازی مشهود در محدوده رگه کانه دار با ضخامت تا بیش از 5 متر است که بر روی سطح رخنمون رگه، حدود 300 متر با افرازی بالغ بر 200 متر قابل بررسی است. فعالیت های معدنکاری پیشین در محدوده به دلیل کیفیت و عیار مناسب کانسنگ در محدوده در حجم قابل توجهی رخ داده است.

عملیات استخراجی در راستای تونل‌های اکتشافی

 

فعالیت های صورت گرفته در محدوده

 1. برداشت نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:1000
 2. برداشت زمین شناسی در مقیاس 1:1000
 3. مطالعات زمین شناسی اقتصادی
 4. حفر و برداشت ترانشه
 5. ساخت مدل مفهومی کانسار
 6. حفاری اکتشافی
 7. استخراج زیر زمینی
 8. مطالعات فرآوری بر روی نمونه معرف
 9. اتمام بهسازی جاده دسترسی به معدن
 10. پیگیری مجوزهای معدنکاری

 

برنامه های پیش رو

 • انجام مطالعات اکتشافی تفضیلی به ویژه حفاری‌های داخل تونل
 • طراحی استخراج زیر زمینی
 • بررسی فنی و اقتصادی
 • احداث پایلوت فرآوری

 

نمایی از ماده‌ی معدنی در داخل تونل‌های استخراجی