ارتباط با ما

پیام خود را بگذارید

همچنین می توانید به آدرس: info[at]sjmdco[dot]ir ایمیل ارسال کنید

ارتباط با ما
  • iran-flag
    88365895-8 21 (98+)
  • fax
    88372734 21 (98+)
  • email
    info[at]sjmdco[dot]ir
آدرس شرکت توسعه معادن صدر جهان:

تهران، شهرک غرب، بلوار بلوار دادمان، خیابان بهارستان، پلاک 15