Skip to main content

شرکت توسعه معادن صدر جهان

فرآوری

عملیات تامین و تدارک زیرساخت­‌های فیزیکی با اولویت آب و برق و تجهیز و راه‌­اندازی بخش­‌های مختلف کارخانه فرآوری و استحصال شمش طلا با بکارگیری فناوری­‌های رایج در جوار معدن طلای شادان واقع در جنوب بیرجند، در دست اقدام است.
همچنین مطالعات و اقدامات مربوط به ساخت و ب­کارگیری واحدهای سیار فرآوری برای انتقال به محل معادن مس رشیدآباد زنجان و هندوآباد اردستان و شروع تولید کنسانتره در حال انجام است.
در همین چارچوب انجام تست­‌های تکنولوژیکی بر روی نمونه­‌های معرف محدوده­‌های دارای پروانه اکتشاف شرکت در دست اقدام است.