کانسار طلا و مس قاباق تپه – آذربایجان شرقی

Projects

کانسار طلا و مس قاباق تپه در جنوب غرب شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی واقع شده است این محدوده معدنی از یک سو به روستاهای قاباق تپه و خاتون آباد در شمال و از سوی دیگر به روستاهای عبدالرحمن لو و قلعه جوق در جنوب و جنوب شرقی محدود می شود.

محدوده قاباق تپه در برگه یکصدهزار هشترود (سراسکند) و در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. مساحت محدوده 36.5 کیلومترمربع می باشد و رودخانه قرنقو از بخش جنوبی و خارج از آن می گذرد. زمین شناسی محدوده شامل  واحدهای ولکانیک و پیروکلاستیک ائوسن تا کواترنزی نظیر آندزیت، لاتیت، توف برش، توف ماسه ای، بازالت و واحدهای الیگوسن نظیر توف اسیدی و بالاخره گدازه های بازالتی کواترنر می باشد. توده نفوذی گرانیتی در بخش های کوچکی و در بازدید صحرایی مشاهده گردید.

داده های موجود این محدوده شامل لایه اطلاعات ژئوشیمی آبراهه ای است. این محدوده در زون متالوژنی ارومیه-دختر واقع شده و پتانسیل کانه زایی و دگرسانی مرتبط با توده های نفوذی و سیستم های اپی ترمال وابسته از خود نشان می دهد. در گذشته مطالعات اکتشافی پراکنده و عمدتاً بصورت ناحیه ای در این زون صورت گرفته است. به منظور بررسی اجمالی از پتانسیل محدوده در گام اول تعداد 12 نمونه مینرالیزه از بخش های دگرسانی و کانه زایی برداشت گردید.

در گستره این محدوده تعداد 78 نمونه رسوب آبراهه با الک 80 مش و 31 نمونه کانی سنگین با الک 20 مش برداشت شده است.

 

برنامه های پیش رو

برنامه اکتشاف از مرحله مقدماتی و تکمیلی طبق برنامه ارائه شده به صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی در دو محدوده آغاز شده است و در بازه زمانی دو ساله تکمیل خواهد شد.