شرکت توسعه معادن صدرجهان (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار 15000 تن کانسنگ مس موجود در محل معدن مس اردستان واقع در استان اصفهان را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان  از تاریخ 1400/6/14لغایت 1400/6/21 برای دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت شرکت به نشانی اینترنتی www.sjmdco.ir یا با شماره تلفن 8-88365895 داخلی 104 تماس حاصل نمایند.

مزایده کانسنگ مس هندوآباد اردستان