فعالیت های اکتشافی

شرکت توسعه معادن صدر جهان به­ منظور تحقق اهداف کلان استراتژیک خود، و تامین خوراک واحدهای فرآوری و استحصال طلا و مس از طریق  تامین منابع مالی و  به­کارگیری منابع انسانی متخصص در زمینه اکتشاف ذخایر طلا،‌ مس و موليبدن، در زمینه­های ذیل فعالیت می­کند:

  • تکمیل اکتشافات تفصیلی در معادن موجود شرکت؛
  • انجام عملیات سیستماتیک اکتشافی در محدوده­های دارای پرانه­های اکتشاف خود؛
  • انجام مطالعات شناسایی و پی­جویی در محدوده­های پرپتانسیل معدنی؛
  • ارزیابی فنی و اقتصادی ذخایر موجود در محدوده­های اکتشافی و یا معدنی پیشنهادی برای تملک و یا مشارکت تجاری در داخل و یا خارج از کشور؛