فعالیت‌های بازرگانی

شرکت توسعه معادن صدرجهان با تکیه بر مطالعات گسترده و کاربردی در حوزه های مختلف معدن کاری، اقتصاد معدنی و سیاستگذاری معدنی؛ یکی از ماموریت‌های اصلی خود را حضور موثر در زنجیره تأمین و عرضه محصولات معدنی کشور تعریف کرده است و در این راستا در حلقه‌های مختلف تأمین و توزیع بخش صنعت و معدن به شرح ذیل نقش‌آفرینی می نماید:

  • خرید و فروش معادن و مواد معدنی و انواع کالای صنعتی مرتبط با معدن در بازار‌های ملی و جهانی
  • صادرات و واردات انواع کالا و خدمات با تمرکز بر مواد معدنی و خدمات مرتبط
  • شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی مرتبط با حوزه معدن
  • بازارپژوهی مواد معدنی در ایران و جهان
  • تحلیل فرصت های سرمایه گذاری در حلقه های مختلف زنجیره ارزش معدنکاری در ایران

توجه تخصصی و همه جانبه به فرآیند صادرات محصولات مختلف معدنی و نیز تلاش در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و مباحث ارز آوری از عواملی است که باعث شده، شرکت توسعه معادن صدرجهان نگاهی دقیق به فعالیت های بازرگانی خود داشته باشد. تلاش در جهت خودکفایی کشور، ارزآوری و سرمایه گذاری مجدد در داخل کشور ما را برآن داشته است تا با کمک متخصصان و صاحبنظران این حوزه فرآیندهای بازرگانی قدرتمندی در همه‌ی زیرمجموعه‌های شرکت پیاده سازی نماییم.