ماموریت ما

  • تامین بازدهی مورد انتظار سهامداران از طریق توسعه کسب و‌کارهای پایدار معدنی
  • بهره گیری از ذخایر طلای نهفته کشور
  • بهره گیری از بهترین تکنولوژی روز دنیا
  • بهره گیری از توان متخصصین ماهر داخلی و بین المللی
  • تبدیل شدن به یکی از دارایی های افتخارآمیز شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
  • ایجاد مدل توسعه ای برای فلزات گرانبها در صنایع معدنی کشور
  • ارتقاء ارزش افزوده از طریق فرآوری مواد معدنی و اشتغالزایی مولد و پایدار