بازدید مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از روند آماده سازی و تجهیز سایت معدنی و صنعتی طلای شادان

sjmdco-shadan-yeganli-cheraghi-khorsandipour-2-

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه معادن صدرجهان، هیاتی متشکل از مهندس محمدتقی چراغی معاون شرکت‌ها و مجامع و کارشناسان همراه از شرکت سرمایه­ گذاری خوارزم...

Read More 0

بازدید مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدر جهان از روند تجهیز و آماده سازی معدن هندوآباد اردستان

sjmdco-CEO-ardestan-mine-khorsandipour

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه معادن صدرجهان، مهندس یگانلی مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدرجهان به­ همراه معاونین فنی و مهندسی و مالی و توسعه منابع از  ...

Read More 0

مزایده و مناقصه

دریافت رزومه شرکت

Optimized with PageSpeed Ninja